Σύνολα Δεδομένων

 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1924 - 1988). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1914-2006). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1956 - 2011). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1975-2003) Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Πρέβεζας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1966 - 2014). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (1898-1927). Εργαλεία έρευνας . ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λάρισας . Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1929 - 2011). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (1949 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (1907-1950) Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Πρέβεζας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ (1950 - 2003). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β' (1937 - 2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ (1949 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (1950 - 2011). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ (1924 - 2003). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ (1954 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΝΙΔΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΝΙΔΗΣ (1930 - 2006). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (1945 - 1995). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (1958 - 2001). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ (1938 - 1999). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ (1945 - 1970). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (1937 - 1996). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ (1945 - 1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (1945 - 2004). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΤΑΡΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΤΑΡΑ (1931 - 1988). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΤΗ, ΜΕΛΙΣΣ...

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΤΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ (1949 - 2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1926 - 2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ (1879-1928). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (1906-2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (1922-1923). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (1919-1926). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (1948-2003). Εργαλεία έρευνας . ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λάρισας . Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1916 - 2001, 2002 - 2012). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό...
 • ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1975 - 1996). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1965 - 1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1945 - 1992, 1971 - 2012). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ" (1962-1965). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ" (1955-1977). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" (1968-1981). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ" (1965-1967). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΝΕΣΤΩΡ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΝΕΣΤΩΡ" (1967-1968). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ" (1946). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΕΡΑΝΗ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΕΡΑΝΗ" (1882, 1884). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΗΧΩ ΤΗΣ ΕΡΑΝΗΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΗΧΩ ΤΗΣ ΕΡΑΝΗΣ" (1891-1908). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ" (1951, 1952). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΟΔΟΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΟΔΟΣ" (1893-1914). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΙΑ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΙΑ" (1893-1896). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΘΑΡΡΟΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΘΑΡΡΟΣ" (1899-1940, 1944, 1945, 1949, 1952-1955, 1958). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΘΡΙΑΜΒΟΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΘΡΙΑΜΒΟΣ" (1907). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΑΛΗΘΕΙΑ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΑΛΗΘΕΙΑ" (1901). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ" (1883-1898). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.