ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. - Καταγραφή τεχνικών εργασιών - Απολογισμός της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Αναλυτικός κατάλογος εξοπλισμού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Δνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Last Updated Μάιος 27, 2019, 06:06
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 26, 2018, 09:20