ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει 7 Σύνολα δεδομένων: - Έλεγχος νομιμότητας - Προσωπικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης - Έλεγχος προϋπολογισμών και αναμορφώσεων αυτών, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών - Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ και των Ν.Π. τους - Έκδοση πράξεων σύστασης, διάλυσης, συγχώνευσης δημοτικών και λοιπών νομικών προσώπων ΟΤΑ και των επιχειρήσεων τους - Οχήματα των ΟΤΑ και των ΝΠ τους, κατ' εξαίρεση άδεια οδήγησης - Οχήματα της ΑΔΜΘ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/νση Διοίκησης
Last Updated Μάιος 27, 2019, 06:06
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018, 08:30