ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (1914-2003) Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λέσβου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λέσβου
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Οκτώβριος 14, 2019, 11:11
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 12:37
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC